Showing 2 Result(s)
Movies

Little Forest 1st menu เค้กคริสมาสต์ แต่ไม่ได้เพื่อฉลองคริสมาสต์ ❤

การฉลองงานน้ำชาส่งท้ายปีวันคริสมาสต์แบบอิจิโกะ ? เค้กสีม่วง-เหลือง ไม่ใช่ แดง-เขียว นะ ทำไมน่ะเหรอ ? ก็เพราะวัตถุดิบในเวลานั้นที่เมืองโคโมะริ จังหวัดอิวาเตะมีคือ …