Showing 1 Result(s)
Diary, Tohoku, Travel

ความยิ่งใหญ่แห่งอาโอโมริ สถานี Shin-Aomori กับโฮตาเตะที่แสนคิดถึง

ทริปซากุระในปี 2018 เกิดขึ้นแบบกระทันหันก่อนเวลาเดินทางเพียงแค่ 3 เดือนกว่า แต่เวลาเท่านั้นก็เพียงพอที่จะเตรียมตัววางแผนวิ่งล่าซากุระฟูลบลูมทั่วโทโฮคุบนเส้นทางชินคันเซน Tohoku ระหว่าง 13 – …