Showing 1 Result(s)
Movie review, Movies

รีวิว Belle (2021) -竜とそばかすの姫 ของผู้กำกับ โฮโซดะ มาโมรุ เวอร์ชั่น Summer Wars ฉบับผู้ใหญ่

  หนังอนิเมะเรื่อง Belle หรือ Ryu-to-sobakasu-no-hime  ผลงานที่ผสมเอาประเด็นเด่นๆ จากผลงานเรื่องก่อนๆ ของโฮโซดะ มาโมรุ  ทั้งเรื่องความสำคัญของครอบครัว  …